Insitu, Mostra d'arts del moviment.

Logotip i maquetació del cartell i tríptic per anunciar l'esdeveniment.

el local_insitu logo