Presentació finalista per l'equip Maitohorsma en el Nordic Build Challenge, Finlandia