Identitat corporativa per l'associació d'arquitectura SAC, Alger